Majitel společnosti:

Stanislav Basík
tel: 603 478 599
email: stavobontt@seznam.cz

Stanislav Basík podniká v odvětví stavebnictví již od roku 1991 jako
fyzická osoba. Po získání nezbytných znalostí a zkušeností založil a vede
finančně zdravou stavební společnost.
Jednatel společnosti:

Ing. Leoš Basík
tel: 732 451 645
email: leosbasik@seznam.cz

Leoš Basík pracoval ve společnosti již od jejího založení jako student.
Do funkce jednatele byl jmenován
v srpnu roku 2008.Od roku 2012,
po získání vysokoškolského vzdělání, se plně věnuje řízení společnosti.


Jednatelka společnosti:

Hana Basíková
tel: 605 429 330
email: hbas@seznam.cz

Hana Basíková zajišťuje účetní,
daňovou ekonomickou a rozpočtovou agendu společnosti. Pod její záštitou
jsou vedeny veškeré finanční procesy společnosti.